Skip to content

Přihlášení

TerraVerita - aktuality

Sběry na trase R35 jsou ukončeny - (výber sentimentálních žánrových fotografií)
06/12/2012 - 15:51
Silvestrovské sběry na R35
01/16/2012 - 12:55
Chrudimský obchvat - druhá krev (3D)
11/24/2011 - 05:15
Chrudimský obchvat - první krev (3D)
11/24/2011 - 05:13
Trimble GIS Express 2011 Praha
10/10/2011 - 05:16

Počítačová Podpora v Archeologii 2011 - ohlédnutí se

Červen 3, 2011 napsal Pavla Mašková

Obrázek uživatele Pavla Mašková

Ve dnech 18. - 20.5. 2011 proběhl v pivovaru v Dalešicích 10. jubilejní ročník počítačové podpory.

Veškerou organizaci si na sebe vzal Ústav archeologie a muzeologie FF MU  a Archaia Brno. Byl to ročník s rekordní účastí co do počtu příspěvků a posterů. V každém bloku věnovanému určitému problému počítačové podpory se projevila trocha nostalgie a bilancování.

STŘEDA:

Středeční odpoledne patřilo bloku ÚVOD: zde se nejvíc hodnotilo uplynulých 10 let. S nejnápaditějším přístupem přišel příspěvek Počítačová podpora v antropologii, ve kterém uplatnili techniku nejčastějšího výskytu slov ve vědeckých článcích a podle toho pak sestavili zájmové grafy za celých 10 let.

Podvečer téhož dne si pro sebe zabraly DATABÁZE: V tomto bloku mě nejvíce zaujaly 2 vystoupení. Prvním bylo představení informačního systému MEGALIT pro oprávněné organizace. Perfektní vysvětlení vzniku, chodu (spolupráci v technických záležitostech obstarala firma SmartGIS) i vizí do budoucna mě nadchlo. Jedinou "chybou" se jeví zaměření pouze na Moravu a Slezsko. Na prostředí databáze je možné se podívat na arub.smartgis.cz. S úplně jiným tématem se představil Petr Kostrhun, a to s digitalizací fotografického archivu Karla Absolona. Vidět jím vybrané fotky bylo příjemným osvěžením. 

Poslední středeční blok patřil 3D TECHNOLOGIÍM: Zde se jako vždy v dobrém světle představili Vladimír Brůna a Marcel Brejcha. Prvně jmenovaný už dlouhou dobu, mimo jiné, spolupracuje s egyptologickým ústavem Karlovy university na dokumentaci výzkumu v Abúsíru. Taktéž zavzpomínali na proběhlých 10 let, ale představili i nové postupy dokumentace, např. program photofly. Závěrečnou třešničkou na dortu pak bylo představení nejnovějších zeměměřičských technik od firmy LEICA.

ČTVRTEK:

Kompletní dopoledne dostal k dispozici blok GIS A KRAJINA: Bilanční začátek obstarala PhDr. Dagmar Dreslerová. Další pozornost si mezi sebe rozdělily studentské projekty, většinou charakteru bakalářské nebo diplomové práce, z níchž zaujal projekt ze South Yorkshiru v S Anglii. Přednes v angličtině alespoň zvýšil koncentraci posluchačů unavených po předchozích vystoupeních. Velkou část vymezeného času měly příspěvky o predikci, většinou sídlištních lokalit v různých obdobích. Poslední příspěvek byl zajímavý pokus o webový GIS s daty z Pohanska. 

Odpoledne bylo nosné téma LIDAR a DPZ: Ze všech bloků se tento jevil jako nejslabší. Z 5 přednesených příspěvků byl první bilanční, 2 se daly pokládat za málo povedené, zbylé za průměrné. Téma určitě zajímavé se v podání přednášejících jevilo dosti nudné.

Poslední blok o STATISTICE zahájil rozsáhlým monologem o matematice, statistice a dalších věcech Prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. Ať už jakákoli, statistika není můj koníček, takže z hlediska použití jejích jednotlivých postupů (faktorové skóre, teorie grafů atd.) přednášejícími nemohu posoudit, zda byly jejich postupy a závěry pozitivní či negativní. Nicméně určitě přinesly nový pohled na témata dříve z hlediska statistiky nedotknutá.    

Na POSTERY nebyl vyhražen nějaký speciální čas. Každý si je mohl prohlédnout, kdykoli měl čas a chuť. Nejvíc mě zaujal (ještě před osobním vystoupením v bloku o statistice) poster Petra Demjána: Archaelogical data manager - software na práci s archeologickými daty. Propracovaný, ale přitom poskytující informace v lehce přístupné formě.

V PÁTEK se ještě konala exkurze po okolních krásách přírodních i kulturních, té jsem se ale nezúčastnila...

Příští rok se o pořadatelství postará plzeňská katedra archeologie a na přesrok, dobrá zpráva pro naše bratry Slováky, se organizace přesouvá k východním sousedům do Bratislavy.

copyright © TerraVerita, s.r.o., made by dobo & his Melodic Mufflers     interni sekce